Cinta conductora Eltacarb

La cinta conductora Eltacarb està composta per un teixit no teixit de polièster molt flexible, impregnada amb una resina i càrregues de carbó que la dota de conductivitat elèctrica limitada.

Categoria:

Descripció

Aplicacions:
Eltacarb 73.000 s’utilitza com a protecció enfront de l’efecte corona en màquines elèctriques rotatives d’alta tensió. Es embarassada com a última capa a la part activa (en ranura, dins del paquet de xapa magnètica) de les bobines, sobre la paret d’aïllament principal.

La cinta pot ser emprada en ambdós sistemes d’aïllament: Resin Rich i VPI.

Altres versions:
Eltacarb 73.001: Impregnada amb resina en estat B, per a sistemes Resin Rich.

Disponibilitat:
Cinta tallada:

Gruix: 0.14 mm
Ample estàndard de cinta: 15, 20, 25, 30, 35 i 40 mm
Toleràncies sobre l’ample: Fins a 20 mm: ± 0.5mm, & gt; 20 mm: ± 1.0 mm
Nucli estàndard: 55 mm
Longitud estàndard de rotllo: 50 m </ p>