Cinta de mica Cogemica®-VPI

La cinta Cogemica®-VPI està fabricada a força de paper de mica muscovita Cogemica.

Un paper d’elevada porositat laminat d’una banda a un suport que li atorga resistència mecànica, i per l’altre (opcional, segons tipus) a una capa de protecció que evita el despreniment de les partícules de mica durant l’encintat tot això unit mitjançant una petita quantitat de resina epoxi especialment formulada.

Durant la seva fabricació, el contingut de volàtils es redueix amens del 0.5% del pes total, aconseguint-se una cinta seca, flexible, molt absorbent i compatible amb tot tipus de resines d’impregnació VPI.

Les cintes Cogemica®-VPI amb accelerant són compatibles amb la majoria de resines d’impregnació emprades avui dia. Les propietats del sistemes complet d’aïllament dependran en gran mesura de la qualitat de la resina d’impregnació emprada en el procés VPI.

Les cintes Cogemica juntament amb la resina d’impregnació per VPI ULTIMEG 2002 HV </ strong> formen un provat sistema d’aïllament de la màxima qualitat, durabilitat a llarg termini i rendiment.

Categoria:

Descripció

Aplicacions:

La gamma de cintes Cogemica®-VPI és adequada per l’encintat a mà o a màquina de bobines i barres de màquines elèctriques rotatives d’alt voltatge. Aquestes cintes altament poroses amb excel·lent impregnabilitat són ideals no només per a la fabricació individual de bobines sinó també per a la impregnació global de estatores totalment bobinats.

Gamma:

Cogemica®-VPI 608 R. Suport de film o teixit de polièster.
Cogemica®-VPI 608 ASR. Com 608 amb accelerador per resines no pre-catalitzades.
Cogemica®-VPI 609 R. Suport de teixit de vidre.
Cogemica®-VPI 609 ASR. Com 609 amb accelerador per resines no pre-catalitzades.

Disponibilitat:

Cintes tallades des de 10 mm fins a 1000 mm
Toleràncies sobre l’ample: Fins a 20 mm: ± 0,5 mm, & gt; 20 mm: ± 1.0 mm
Nuclis disponibles: 25, 40, 55 i 76 mm
Longitud estàndard de rotllo: 50 m